Concursuri posturi did. auxiliare si nedid. organi...
14 Dec 2017 08:44

Scoala Gimnaziala Porumbacu de Jos organizeaza concurs la data de 25.01.2018 pentru ocuparea a 0,2 [ ... ]

Fizică, Înv. particular - prof. Buzuriu Mariana
14 Dec 2017 08:25Fizică, Înv. particular - prof. Buzuriu Mariana

Funcția: Inspector Școlar pentru Fizică - Chimie, Învățământ particular
  Com [ ... ]

Proiecte - IȘJ
08 Dec 2017 11:30

2017-2019 - Proiect ERASMUSPLUS/2017-1-ES01-KA201-037990 -parteneriat strategic ce sprjina inovarea  [ ... ]

Limba engleză - franceză - prof. Pitariu Laura
08 Dec 2017 10:00

Funcția: Inspector Școlar pentru Limba engleză - franceză
Compartiment: Inspecți [ ... ]

Proiecte educ. și informatică - prof. Voineag Anca...
07 Dec 2017 08:22

Functia: Inspector Scolar pentru Proiecte educationale si informatica
Compartiment: M [ ... ]

Olimpiada de chimie
06 Dec 2017 14:25

Anul scolar 2017-2018 Olimpiada de Chimie, etapa locala in anul scolar 2017-2018 se va desfasura [ ... ]

Olimpiada de fizică
06 Dec 2017 14:21

Anunturi Documente actuale Rezultate olimpiada Anunturi Anul scolar 2017-2018 Olimpia [ ... ]

In baza OUG nr. 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, Ministerul Educatiei Nationale a aprobat metodologia-cadru privind organizarea si functionare a invatamantului dual și metodologia admiterii in invatamantul dual.
Metodologia de organizare si functionare a invatamantului dual, aprobata prin OMEN nr. 3554/29.03.2017 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 232 din 5 aprilie 2017.
Metodologia-cadru de organizare şi desfasurare a admiterii in invatamantul dual și Calendarul admiterii in invatamantul dual de stat (anexa la metodologie) pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, aprobata prin OMEN nr. 3556/29.03.2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 231 din 4 aprilie 2017.

Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic cu următoarele caracteristici specifice:
a) este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;
b) asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;
c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;
d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere.

 În baza reglementările mai sus menționate, se desprind următoarele avantaje pentru firmele și elevii interesați de învățământul dual:
- Creșterea  relevanței și calității formării profesionale, prin asigurarea accesului elevilor la resurse tehnologice actuale și dobândirea unei experiențe timpurii în relație cu un potențial loc de muncă, oferite în cadrul practicii organizate în răspunderea principală a operatorilor economici direct interesați în angajarea absolvenților;
- Creșterea motivației tinerilor pentru muncă și a interesului pentru învățare, printr-o abordare integrată a educaței și formării profesionale, în școală și la un potențial loc de muncă, cu posibilitatea de continuare a studiilor, în funcție de interesele profesionale și potențialul individual de dezvoltare;
- Implicarea sporită a angajatorilor direct intesați în asigurarea forței de muncă calificate, în funcție de nevoile proprii;
- Includerea cu prioritate în proiectul planului de școlarizare a solicitărilor operatorilor economici pentru învățământul dual;
- Participarea operatorilor economici în procesul decizional din unitatea de înăţământ prin reprezentarea acestora în consiliul de administraţie al şcolii. În cazul unităţilor scolare care şcolarizează exclusiv în IPT şi au o pondere majoritară în învământul dual, consiliul de adminidstraţie al unității de învățământ avizează candidaturile pentru ocuparea postului de director şi posturilor didactice vacante.
- O mai mare implicare a firmelor în procesul de selecţie a elevilor şi o libertate mai mare în stabilirea probelor de admitere la nivelul unităţii şcolare în parteneriat cu agenţii economici;
- Facilități fiscale pentru cheltuielile efectuate de operatorii economici pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic , inclusiv dual

In conformitate cu calendarul de activitati din Nota MEN-CNDIPT nr. 961/5.04.2017, solicitarile de şcolarizare prin învăţământul dual se transmit de operatorii economici interesați, conform modelului din Anexa 2 la OMEN nr. 3554/29.03.2017, la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, până la data de 19 aprilie 2017, prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau fax la numărul 021.312.54.98.

 Materiale ataşate:

Calendar

loader