PERFECŢIONARE- Completare dosare grade didactice II și I -sesiunea 2019. În atenţia directorilor de unităţi şcolare, a responsabililor cu perfecţionarea şi a cadrelor didactice înscrise pentru gradul didactic II sau I, sesiunea 2019.  În conformitate cu articolele 12 (1) b) şi 31(1) b), din OMEN Nr. 5561/ 2011, directorii unităţilor şcolare vor înregistra la secretariatul inspectoratului școlar, în intervalul 14-31 mai 2019, în vederea completării dosarelor, numai pentru cadrele didactice înscrise la gradele didactice II sau I, sesiunea 2019, următoarele documente menționate la  secțiunea Perfecționarea didactică.