Contestațiile privind acordurile emise de unitățile de învățământ în cadrul etapei de pretransfer consimțit între unități se depun la secretariatul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu în data de 16 mai 2019 până la ora 15,30 și în data de 17 mai 2019 până la ora 12