Competitia Scoala Altfel Unitățile de învățământ care doresc să participe la competiție vor selecţiona o singură activitate din cele desfăşurate în Săptămâna Școala altfel. Dosarul activității se va transmite la inspectoratului școlar, în format electronic, pe adresa educativsb@gmail.com. Termenul limită de transmitere a dosarelor 12 iunie.

Folderul arhivat va fi de denumit cu numele școlii. In cadrul acestui folder se denumesc fisierele astfel:

A. Fisa activitatii_scoala,

B. Mărturii_scoala,

C. Dovezi_scoala. Dovezile si marturiile elevilor pot fi incluse în fișa activității.

Dosarul activității va conține obligatoriu toate elementele menționate în anexa 1 la prezenta notă și se va transmite arhivat pe adresa de e-mail educativsb@gmail.com, cu mențiunea pentru ”Competiția Școala altfel!