Revenim la solicitarea cu termen 17 mai 2019, referitor la date ciclul primar, conform adresei MEN nr. 32055/ 15.05.2019. Avem rugamintea de a reverifica datele introduse in Macheta din zona securizata, Compartiment Plan Salarizare - Retea scolara, cuprizand date invatamant primar, intrucat exista unitati la care aceste date nu corespund cu aplicatia SIIIR.

Atentie : La completare respectati cerintele din coloanele machetei. Pentru clasele de simultan se completeaza pe coloanele corespunzatoare. Foaia de calcul pentru invatamantul cu predare in limba ROMANA, va cuprinde doar aceste clase (numarul de clasa trebuie sa fie conform Planului de scolarizare aprobat pentru anul scolar 2018-2019 si operat in SIIIR). Macheta contine 3 foi de calcul (sheet-uri), separat pentru clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale. Situatia numarului de clase trebuie sa fie in concordanta cu datele existente in SIIIR. Termen: ora 13:30