În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de nivel liceal din judeţul Sibiu, joi 30 mai 2019, ora 9 şedinţă cu directorii la CASA CORPULUI DIDACTIC SIBIU. Informaţii suplimentare se pot obţine aici(click)