Referitor acte studii

Scolile gimnaziale sunt rugate sa se prezinte la serviciul Plan – Salarizare al ISJ Sibiu cu proces verbal model de pe site (Acte de studii)(PV diplome.doc) in doua exemplare pentru ridicarea diplomelor de absolvire a învăţământului gimnazial model 17-6-2/a promoţia 2019 după urmatorul grafic:

1. Școlile Gimnaziale cu PJ din Sibiu, Mediaș și orașe, în datele de 03.06.2019 şi 04.06.2019 între orele 10:00 - 15:00

2. Școlile Gimnaziale cu PJ de la nivelul comunelor în datele de 05.06.2019 şi 06.06.2019 între orele 10:00 - 15:00

Atenţie! Pentru colegii/ licee teoretice/ licee tehnologice va fi stabilita o programare ulterior, pentru ridicarea diplomelor de nivel gimnazial/ liceal/ certificate/atestate.

Vă rugăm să respectaţi planificarea!

Avand in vedere Art. 23 din Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar nr. 3844 din 24.05.2016: “La sfârşitul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de 1 octombrie, directorul unităţii de învăţământ verifică modul de eliberare şi gestionare a actelor de studii şi stabileşte stocul acestora. Toate aceste elemente sunt menţionate într-un proces-verbal, a cărui copie este înaintată inspectoratului şcolar.”