Este disponibilă pentru descărcare versiunea EduSAL 2.26.1  a aplicaţiei desktop

Informatii suplimentare obtineti de aici(click)

Modificările aduse la versiunea 2.26.1 constau în:
•    corecție sume plata cu ora pentru încadrările secundare și pentru angajații în regim plata cu ora
Modificările implementate la versiunea 2.26 rămân valabile:
•    acordare spor suprasolicitare neuropsihică de 10% din Salariu bază  (aferent funcției de conducere, la nivelul lui decembrie 2018) directorilor/directorilor adjuncți din unitățile de învățământ și inspectorilor școlari generali/generali adjuncți, directorilor CCD precum și personalului didactic de predare indiferent de norma de predare/degrevare ocupată. 
Notă: Nu se acordă funcțiilor de Inspector școlar de specialitate și Inspector școlar deoarece sunt funcții din categoria personalului de îndrumare și control. 
•    Acordare spor învățământ special 15% pentru personalul didactic și didactic auxiliar din CJRAE/CMBRAE
•    Introducerea funcției de Bucătar calificat G și Bucătar calificat M conform pct 71 Legea – cadru nr. 153/2017, Anexa nr. VIII, litera C.
Atenție! În lista funcțiilor din categoria de personal Nedidactic, au rămas și funcțiile Bucătăreasă G/M salarizate conform Legii – cadru 153/2017, Anexa nr. VIII, Cap. II, litera C, nr. crt. 8. Unitățile care au aprobate posturi aferente funcției de Bucătar calificat vor reselecta funcția nou introdusă.. 
•    Corectare mod calcul CM-uri în cazul angajaților ce nu au stagiul de cotizare minim 6 luni în ultimele 12 luni anterioare datei certificatului medical, exceptând codurile 05, 06, 12, 14
•    Se pot introduce persoane care nu mai sunt în unitate DOAR pentru evidențierea reținerii impozitului aferent valorii unui voucher de vacanță, în cazul în care NU le mai plătiți nici un alt drept salarial sau material.
Setările la adăugare persoană sunt:
Tip asigurat 
Data angajării = 01.05.2019 sau 02.05.2019
Data plecării = 02.05.2019
Statut persoană= HJ
•    S-au inserat conturile plătitoare aferente dobânzilor (din 59.17)
    În aplicația centrală s-au actualizat datele preluate în rapoartele din Managementul salarizării/Rapoarte :
•    Dobândă 
•    Centralizator HJ pe tip unitate la nivel ISJ 
Pentru că implementările sunt pe funcții și drepturi salariale, se vor invalida statele de personal aprobate și va fi necesar să regenerați statele de plată. Dacă statele de personal sunt în stare În lucru, va fi de ajuns să regenerați statele de plată după instalarea versiunii noi.
Observație: Pentru că ANAF a implementat noi validări pentru D112 în momentul în care se finalizau lucrările pentru lansărea acestei versiuni, vă anunțăm că le vom analiza și vom livra o versiune ce să le preia.
PS: Am optat pentru a pune la dispoziția utilizatorilor acest kit la prima oră a zilei astfel încât să poată prelucra datele locale dar vă rugăm să atenționați unitățile școlare că modificările ce se impun pe portal pentru această nouă versiune urmează a se efectua, timp în care nu va fi posibilă trimiterea la server a statelor. 
Estimăm intervalul orar 10-11 pentru finalizare lucrări.