GRAFICUL privind sustinerea inspectiilor speciale la clasa si a probelor practice/orale pentru concursul de ocupare a posturilor 2019