Centre de desfasurare a probei scrise la concursul de ocupare a posturilor 2019