Graficul privind susținerea probei orale de LIMBA GERMANĂ pentru disciplinele  de concurs BIOLOGIE, EDUCAȚIE FIZICĂ, MATEMATICĂ, RELIGIE ORTODOXĂ