URGENT DEFINITIVAT 2019. Candidații la examenul de definitivat sesiunea 2019, se vor prezenta cu actul de identitate, între orele 9-15, la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu-Biroul Informatizare( ultimul etaj)-d-l Mircea Dragomir pentru validarea fișelor de înscriere la examenul de definitivat 2019. Termen limită 14 iunie 2019 pana la ora 11.