URGENT In atenția directorilor și a cadrelor didactice titulare care predau in învățământul primar Selecție cadre didactice formare in cadrul proiectului CRED. Se va consulta nota atașata. Numărul de locuri alocat fiecărei unități de învățământ se va posta in 12.06.2019. Inspector școlar, prof. Diana Bucuta