Referitor acte studii

Colegiile, Liceele Teoretice, Liceele Tehnologice sunt rugate sa se prezinte la serviciul Plan – Salarizare al ISJ Sibiu cu proces verbal model de pe site (Acte de studii) in doua exemplare pentru ridicarea următoarelor acte de studii promoţia 2019 după urmatorul grafic:

  1.  Colegiile, liceele teoretice și liceele tehnologice din municipiul Mediaș și orașe, în datele de 10.06.2019 şi 11.06.2019 între orele 1000 - 1500
  2. Colegiile, liceele teoretice și liceele tehnologice din municipiul Sibiu în datele de 12.06.2019 şi 13.06.2019 între orele 1000 - 1500
1. Diplomă de absolvire a învăţământului gimnazial 17-6-2/a
 
2019
2 Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului 17-6-8/
 
2019
3 Diploma de absolvire a liceului 17-6-9
 
2019
4 Certificat de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română 17-6-13
 
2019
5 Certificat de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba maternă 17-6-14
 
2019
6 Certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internatională 17-6-15
 
2019
7 Certificat de competenţe digitale 17-6-16
 
2019
8 Atestat de competenţă lingvistică 17-6-18
 
2019
9 Atestat de competenţe profesionale 17-6-17
 
2019
10 Atestat pentru predarea unei limbi străine la învăţământul primar 17-6-19
 
2019
11 Certificat de absolvire a învăţământului obligatoriu de nivel primar în programul “A doua şansă” 17-7-8
 
2019
12 Diploma de merit ( pentru absolvenţii care au promovat toate clasele IX - XII/XIII cu medii generale de minimum 9.50, iar la bacalaureat au obţinut media 10) 17-6-12
 
2019
    Vă rugăm să respectaţi planificarea!

Avand in vedere Art. 23 din Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar nr. 3844 din 24.05.2016: “La sfârşitul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de 1 octombrie, directorul unităţii de învăţământ verifică modul de eliberare şi gestionare a actelor de studii şi stabileşte stocul acestora. Toate aceste elemente sunt menţionate într-un proces-verbal, a cărui copie este înaintată inspectoratului şcolar.”

PV diplome liceu.doc