1. Situaţia la învăţătură la sfârşitul semestrului II an şcolar 2018-2019 va fi încărcată în aplicatia SIIIR-Modulul Date Statistice  - SC3b (Sf. Sem. II), Cap I si Cap II.
Situaţiile vor fi tipărite cu caractere de mărimi care să poată fi lizibile, vor fi semnate, ştampilate şi transmise la Inspectoratul Scolar, Biroul Plan-Salarizare, pana in data de 24 iulie 2019.

 2. Situatia intocmita pentru semestrul al II-lea/ an scolar 2018-2019, va fi completata si in macheta postata in zona securizata, Compartimente ISJ, Birou Plan-salarizare