A FOST INITIALIZAT ANUL SCOLAR 2020-2021 - 

SIIIR - Inițializare an școlar 2020-2021

- Au fost asociati la unități elevii care au avut cereri adăugate și admise în modulele de înscriere la grădiniță și la clasa pregătitoare cât și a celor repartizați computerizat în AdLic.

Pentru asocierea acestor elevi la formațiunile de studiu de pe anul curent trebuie să se genereze în prealabil formațiunile de studiu din meniul Formațiuni de studiu, dacă nu s-au generat deja. Formațiunile se pot genera doar dacă planul de școlarizare pe unitatea respectivă a fost marcat cu Verificat la nivel IȘJ. Pentru a evita eventualele asocieri greșite, se pot modifica numele formațiunilor tot din acest meniu prin editarea unei formațiuni, modificarea câmpului Nume și salvarea modificărilor.  

Apoi se poate accesa modulul Managementul elevului – Înmatriculare elevi și meniurile PreșcolariClasa pregătitoare sau Clasa a IX-a ADLIC și pentru fiecare elev se poate selecta formațiunea de studiu corespunzătoare de pe anul 2020-2021 din coloana Formațiune de studiu.  

Asocierea la formațiune se poate realiza și din meniul Formațiuni de studiu, prin editarea unei formațiuni și folosirea butoanelor Adaugă sau Adăugare multiplă.  

 -           Au fost marcate cu status Promovat toți copiii de nivel preșcolar și antepreșcolar care aveau asocieri cu status Situație școlară deschisă la formațiunile de studiu din anul 2019-2020.  

Elevii care au fost promovați în anul 2019-2020 într-o formațiune de studiu viitoare de pe anul 2020-2021 o să apară în meniul Listă elevi cu verde, ca fiind asociați.

Toți elevii care nu au o asociere activă cu status Situație școlară deschisă, la o formațiune de studiu de pe anul curent al aplicației o să apară cu roșu, ca fiind neasociați. Pentru aceștia trebuie să se facă asocierea la formațiuni, inclusiv a celor de nivel preșcolar (din meniul Formațiuni de studiu, folosind butonul Adaugă sau Adăugare multiplă sau din modulele dedicate înmatriculărilor) sau să se închidă asocierea la unitate a celor care nu își continuă studiile în unitatea respectivă. Pentru cei de nivel preșcolar, dacă s-a selectat pe cererea de înscriere o grupă greșită, se poate face asocierea în grupa corespunzătoare, tot din meniul Formațiuni de studiu.  

  Pentru elevii care nu își continuă studiile în unitate (cei de clasa a IV-a care au fost admiși în clasa a V-a la alte unități, cei transferați în perioada vacanței, cei de grădiniță care nu s-au reînscris, etc) se poate face dezasocierea de la unitate folosind butonul Închide asociere unitate, din meniul Listă elevi. Dezasocierea funcționează doar dacă elevul respectiv nu are o asociere activă la formațiune cu Situație școlară deschisă. Dacă s-a asociat din greșeală elevul la o formațiune de studiu și acesta nu își continuă studiile acolo, trebuie să se șteargă în prealabil asocierea la formațiune (nu e cazul să se modifice în Exmatriculat sau Situație neîncheiată ci se șterge) din meniul Formațiuni de studiu apoi se poate închide și asocierea la unitate. Vă reamintesc că statusul Situație școlară neîncheiată este folosit pentru a închide asocierilor la formațiune în cazurile de deces, retras la cerere, amânat medical  sau alte cazuri speciale care apar pe parcursul anului școlar.  

 

Unitățile în care aceștia își continuă studiile pot prelua elevii folosind butonul Adaugă din meniul Înmatriculare elevi – Cazuri deosebite. După completarea CNP-ului în formular, se apasă butonul de căutare evidențiat prin pictograma lupă  . În cazul în care elevul este în continuare asociat la o unitate o să apară un mesaj de eroare și se precizează și unitatea PJ în care acesta încă mai este asociat. Pentru remedierea acestor situații trebuie contactată unitatea respectivă pentru a închide asocierea la unitate. După completarea datelor elevului se completează și câmpul Data asocierii la unitate (cu data 01.09.2020 sau cu o dată ulterioară dacă elevul a venit în unitate după începerea anului școlar) și se apasă Salvează (un singur click stânga). Ulterior se poate asocia elevul și la formațiune de studiu corespunzătoare, din același meniu sau din meniul Formațiuni de studiu.

Tot prin modulul Înmatriculare elevi – Cazuri deosebite se adaugă elevii noi (veniți din străinătate, cei de grădiniță sau de clasa pregătitoare pentru care nu s-au adăugat cereri de înscriere) ATENȚIE: modulele dedicate de înscriere la grădiniță și la clasa pregătitoare sunt blocate și se vor debloca în momentul în care vor începe înscrierile pentru anul școlar 2021-2022.

Pentru a efectua transferurile din timpul anului școlar 2020-2021 trebuie ca:

-           unitatea din care se transferă să asocieze elevul la formațiune, cu status Situație școlară deschisă,

-          unitatea în care se transferă să emită o cerere de transfer (în cazul în care elevul nu este asociat la formațiune o să primească un mesaj de eroare în care este informat că elevul nu este asociat la o formațiune și pentru remedierea acestei situații trebuie contactată unitatea respectivă pentru a asocia elevul la formațiune)

-          ulterior tot unitatea din care se transferă elevul să aprobe cererea de transfer (cererile se pot aproba și de pe contul de nivel IȘJ). 

Puteți să urmăriți situația elevilor neasociați la clase prin rularea raportului 419 Verificare elevi neasociați la formațiuni (pe unități), pe anul 2020-2021.Unitatile de invatamant cu elevi neasociati sunt listate mai jos: