Ca urmare a adresei Consiliului Județean, vă solicităm să completați tabelul centralizator cu elevii navetiști din cadrul unității de învățământ, pentru intocmirea Programului de transport public judetean prin curse regulate intre localitatile judetului Sibiu

Tabelul va fi transmis in format exceldar si semnat si stampilat, pe adresa de mail: daniela.muntean@isjsb.ro

Tabel

Adresa

Termen: 12 octombrie 2020

Multumim. 

Inspector scolar, 

Daniela Muntean