În conformitate cu legislaţia în vigoare, cadrele didactice detaşate pe funcţii de conducere în anul şcolar 2020 – 2021, vor descărca de pe pagina securizată a dnei insp.sc. Livia Creţulescu fişa postului corespunzătoare postului pe care îl ocupă, o vor printa, semna, ştampila, apoi o vor aduce, în două exemplare, la secretariatul Inspectoratului Şcolar Sibiu, în zilele de 01- 02 octombrie 2020.

Pentru directorii şi directorii adjuncţi din Mediaş şi zonă, fişa postului va fi predată dlui insp. sc. Attila Csiki la secretariatul Colegiului „Şcoala Naţională de Gaz” Mediaş în zilele de 01-02 octombrie 2020.

 

                                                                                                                                                        Inspector şcolar

                                                                                                                                                        Prof. Livia Creţulescu