- Numai în perioada 06.10.2020 - 23.10.2020 se  mai aplica timbru sec pe actele de studii promoţia 2020. 

 

Numai în perioada 06.10.2020 - 23.10.2020 se  mai aplica timbru sec pe actele de studii promoţia 2020. 

 Avand in vedere Art. 23 din Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar nr.  3844 din 24.05.2016: “La sfârşitul fiecărui an şcolar, dar nu mai târziu de 1 octombrie, directorul unităţii de învăţământ verifică modul de eliberare şi gestionare a actelor de studii".