Va facem cunoscut OMEC nr. 5559/ 2020 - pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022

Va rugam ca pana la data de 02.10.2020 sa Informati autorităților administrației publice locale/județene cu privire la intrarea în vigoare a Metodologiei privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022, conform calendarului - Anexa la prezenta Metodologie.

De asemenea va rugam sa informați in scris printr- o nota de fundamentare, Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu si autoritatile publice locale, daca exista unitati de învățământ propuse pentru reorganizare sau unitati de învățământ propuse pentru infiintare în vederea stabilirii retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022
TERMEN: 06.10.2020. 
Pentru alte informații - tel. 0369 -101206 - ISJ_Sibiu, Biroul Plan Salarizare. Gabriela Miklos