Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" din Bucuresti - Facultatea de Stiinte ale Educatiei organizeaza program de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar : - PEDAGOGIA INVATAMANTULUI ORIMAR SI PRESCOLAR, cu durata de 4 semestre, 120 de credite ECTS, invatamant cu frecventa, seria 2020-2022