Unitățile de învățământ care sunt beneficiare de pachete de rechizite școlare pentru anul 2020-2021, în baza dosarelor aprobate pentru beneficiarii direcți dar care încă nu au ridicat pachetele, vă rugăm ca, până luni să rezolvați această probblemă. În mod similar, unitățile de învățământ care, deși au ridicat pachetele dar mai au solicitări, se pot adresa Centrelor de Distribuție (Carol Sibiu, AT Laurean Agnita sau Automecanica Mediaș) pentru suplimentare, în limita stocurilor de rechizite/tipuri existente în aceste centre.
Vă informăm că, după data de 20 octombrie 2020 vom sista orice distribuire iar eventualele pachete rămase în stoc vor fi trimise la Liceul ”CAROL” Sibiu și vor fi distribuite doar pentru anul școlar 2021-2022.