Vă rugăm să aveţi în vedere transmiterea fişierele cu elevii care împlinesc  vârsta de 18 ani şi sunt în drept să primească alocaţiepână cel târziu la data de 25 a fiecărei luni. 
Raportarea se realizează  doar  în format electronic la adresa de email  anca_sb2019@yahoo.com.
Întrucât pe perioada stării de alertă, AJPIS preia datele doar în format electronic, actele elevilor raportaţi (copie C.I. şi cererea tip) se vor păstra la nivelul unităţii de învăţământ.
Emailul transmis trebuie să conţină în ataşament:

- fişierul excell model AJPIS (ataşat), cu predefinirea listei cu localităţile din judeţ, fişier care conţine două foi de calcul (sheet-uri),

- fişierul excell pentru ALTE judeţe (dacă sunt elevi cu domiciliul în alt  judeţ),  fişier care conţine două foi de calcul (sheet-uri),

- fişierul/ fişierele completat/ e în format scanat, semnat şi ştampilat.
Pentru verificare vă rugăm să precizaţi în email  numărul total al elevilor raportaţi în ataşamente şi datele de contact ale persoanei care a făcut raportarea (în situaţia în care se impun clarificări).
Vă rugăm să respectaţi termenul  lunar şi modalitatea de raportare (atât electronic, atât format Excell cât şi format scanat).