Vă transmitem mesajul Centrului de la Graz privind finalizarea unui nou website resursă, disponibil atât în engleză, cât și în franceză, al proiectului Language for work – Tools for professional development/ La langue pour le travail Outils de développement professionnel. Mai multe informații se regasesc pe site-ul https://languageforwork.ecml.at

Va multumesc.