Referitor: modificarea duratei contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6) din Metodologia - cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul pre universitar în anul 2021-2022 aprobată prin O.M.E.C. nr. 5991/2020, cu modificările și completările ulterioare(detalii aici)

Macheta modificare contract dupa promovare definitivat_2021