Liceul Teoretic *O Ghibu* Sibiu organizează concurs pentru ocuparea posturilor de îngrijitor - 1 norma,  portar-paznic - 1 normă perioada nedeterminata conform HG. nr. 286/2011