Casa Corpului Didactic Sibiu, în conformitate cu Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, aprobată prin O.M.E.C nr. 5991/2020 cu modificările și completările ulterioare, angajează:

-5 profesori metodiști-0.5 normă

Informații suplimentare se pot obține de aici(click)