În atenția tuturor directorilor unităților de învățămant preuniversitar de STAT vă rugăm să completați formularul privind situația posturilor pe discipline, atașat pe pagina securizată, în compartimentul Plan Salarizare.

Situația se va transmite la biroul Plan Salarizare cu semnătură și ștampilă.

TERMEN 10.09.2021