Ref: măsuri urgente pentru asigurarea respectării prevederilor art. 5 și art. 6 din RegidflnwntM/ (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit în continuare RGPD, în activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal ale participanților la activitățile didactice prin intermediul tehnologiei și al intemetului