- Doamnelor/Domnilor directori ai Bazelor de practică pedagogică din judeţul Sibiu (Colegiul Pedagogic "Andrei Siaguna", Colegiul Naţional "Octavian Goga' si Colegiul Naţional "Samuel von Brukenthal")

- Cadrelor didactice care au statut de profesor mentor, ca urmare a selectării şi a numirii lor prin decizie a ISJ Sibiu, cf. OMECTS nr.5485/2011,

- Cadrelor didactice cu experienţă dlidactică şi cu activitate metodică,

Vă informăm că, in cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice-PROF, pe care Ministerul Educaţiei, in calitate de beneficiar, il implementează, se va operaţionaliza formarea continuă in domeniul mentoratului didactic. În cadrul acestui proiect se vor selecta formabili pentru cele două programe:

1. PROF I-Mentorat de carieră didactică- 120 de ore-30 de CPT 

2. PROF II- Mentorat de practică pedagogică- 120 de ore-30 cle CPT.

informatii suplimentare AICI