În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ, în conformitate cu adresa 33027/16.09.2021 M.Ed/DGM/RURS/DFC, vă rugăm să diseminaţi Ordinul MEd. nr. 5239/09.09.2021 cu privire la calendarul Examenului Naţional de Definitivare în învăţământ, sesiunea 2022. 

CALENDAR DEFINITIVAT sesiunea - 2022

ADRESA INFORMARE

inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane,

prof. Diana Zaharescu