Raportarea elevilor  care au împlinit 18 ani, urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional în anul şcolar 2021-2022 şi sunt în drept să primească alocaţie, se va realiza până la data de 27 septembrie 2021.

Având în vedere ultimele precizări AJPIS, documentele întocmite pentru raportare nu se mai depun letric  către ISJSibiu, Birou Plan - salarizare- Reţea şcolară.  Aceste documente vor fi păstrate în unitatea de învăţământ,  ca documente justificative care stau la baza raportării.

Tabelele se vor transmite doar  electronic la adresa de email anca_sb2019@yahoo.com, atât format  editabil, cât şi  format  scanat (semnat şi ştampilat).

Vă rugăm să respectaţi termenul şi modalitatea de raportare.

Vă multumim.