Actualizarea in SIIIR a setului de date privind atributele fiecărui elev din Managementul elevului - Lista elevi - click pe fiecare elev - tab atribute - adauga se va realiza de fiecare unitate de învățământ până în data de 7 octombrie 2021